Nieuw jaar

Help je ook dit jaar mee om het verblijf van patiënten aangenamer te maken en het herstel te bevorderen? Bekijk onze wensprojecten.

Heb jezelf een wens die niet in ons wensenoverzicht is opgenomen, neem dan contact met ons op via vrienden@nwz.nl